»
Tầm Nhìn - Sứ Mệnh - Giá Trị Cốt Lõi

TẦM NHÌN

Tôn chỉ của SEACAFE là trợ giúp để mỗi người chúng ta và xung quanh ta tìm thấy những giá trị thật sự có thể giúp họ có cuộc sống tốt và sống có trách nhiệm trong mọi đời sống mong muốn.

» Chi Tiết

SỨ MỆNH

SEACAFE trợ giúp phương tiện cho mỗi chúng ta hướng tới cuộc sống tốt đẹp và đáng được nể phục, mang đến sự phát triển hạnh phúc bên trong chúng ta và lợi ích cho những người xung quanh ta, cũng như cho môi trường và xã hội mà chúng ta đang sống.

» Chi Tiết

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Là con người chân chính, sống đúng và trong sạch bằng sự tỉnh giác & tỉnh thức.
2. Ham thích làm những việc có ích để giúp và sẻ chia tình nhân loại.
3. Thông minh, sáng tạo và dám thách thức “điều hiển nhiên”.
4. Bất kỳ những việc dù nhỏ hay bình thường, cũng phải được làm một cách tốt nhất.

» Chi Tiết


Đang cập nhật ...