»
Sự Khác Biệt Của SEACAFE

SỰ KHÁC BIỆT CỦA SEACAFE

1.   Sản phẩm của SEACAFE là NGON, SẠCH, TUYỆT ĐỐI AN TOÀN SỨC KHỎE, nhưng KHÔNG ĐẮT TIỀN.
2.  SEACAFE hiểu rất rõ GU cà phê của từng vùng miền cho những thứ “sánh – đậm – đen – dậy mùi” hầu như toàn làm bằng hóa chất, cho nên SEACAFE không muốn chạy theo những “thị hiếu GIẾT NGƯỜI” đó.
3.   Sản phẩm SEACAFE được làm theo hướng tự nhiên, các nguyên liệu sử dụng có nguồn gốc tự nhiên, thiên nhiên đạt chuẩn an toàn thực phẩm của FEMA và của các cơ quan giám sát chất lượng an toàn thực phẩm trong nước và quốc tế.

» Chi Tiết


Đang cập nhật ...