»
Hệ Thống Tiêu Chuẩn Chất Lượng

TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY SEACAFE

1. Nhà máy được xây mới hoàn toàn với diện tích phục vụ sản xuất trong giai đoạn đầu là 1.500m2 thuộc sở hữu của chủ đầu tư.

2. Dự án được đầu tư phân kỳ theo giai đoạn với năng lực sản xuất hiện tại là 5 tấn/ngày cho cà phê rang xay và 10 tấn/ngày cho cà phê hòa tan.

3. Quy trình sản xuất áp dụng tại nhà máy SEACAFE được thực hành theo các quy chuẩn và yêu cầu của HACCP Codex & ISO 9001-2008 ngay từ đầu nhằm đảm bảo sự an toàn và phù hợp cho những thực phẩm được sử dụng tại nhà máy.

» Chi Tiết

HACCP CODEX & ISO 9001 - 2008

Sản phẩm của SEACAFE đã được đăng ký & đáp ứng được các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về Chất lượng và An toàn Thực phẩm tại Việt Nam và tại các quốc gia khác như: Hoa Kỳ, Canada, Úc, Pháp, Đức, Nhật, Hàn Quốc, Singapore.

» Chi Tiết

ĐĂNG KÝ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG THEO YÊU CẦU CỦA BỘ Y TẾ

ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM THEO QUY ĐỊNH

» Chi Tiết

GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

GIẤY CHỨNG NHẬN DÒNG CÀ PHÊ NHẸ - TĨNH TÚI BLACK, RED

GIẤY CHỨNG NHẬN DÒNG CÀ PHÊ SÀNH ĐIỆU - TĨNH HỘP GOLD, BLUE

GIẤY CHỨNG NHẬN DÒNG CÀ PHÊ ĐẲNG CẤP - SEACAFE LON GOLD, BLUE

GIẤY CHỨNG NHẬN DÒNG CÀ PHÊ HẠT - CAFE OF EAST

GIẤY CHỨNG NHẬN DÒNG CÀ PHÊ HÒA TAN - SEACAFE

» Chi Tiết


Đang cập nhật ...