»
Góc Vì cộng đồng

CÀ PHÊ VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Mỗi độ xuân về, tôi lại thỏa sức ngắm những vườn cà phê đang bung hoa trắng xóa khắp núi đồi, có dịp “buôn dưa lê” với những người sản xuất cà phê vì sức khỏe cộng đồng...